termoGLAS Živinice - termoGLAS AKUSTEX

termoGLAS AKUSTEX

termoGLAS AKUSTEX izo stakla su namijenjena zaštiti životnog prostora od buke. Buka je sa svojim negativnim uticajima na zdravlje i raspoloženje čovjeka, sigurno, jedan od najvećih problema savremenog načina života. Oni ljudi koji se susreću sa tim problemom u svom životnom prostoru znaju koliko on može da bude veliki i neugodan.

 

Za rješavanje ovog problema, prije svega, potrebno je imati orjentaciju o tome koliki je intenzitet buke u našem okruženju. Sledeća slika prikazuje približan nivo buke koju proizvode pojedini izvori zvuka.

 akustex-sl1

Kad se odredi nivo vanjske buke, može se odrediti nivo potrebne zaštite od buke a ovu zaštitu treba da pruže termoGLAS AKUSTEX izo stakla.
Sledeća tabela prikazuje traženi nivo zaštite od buke (prigušenja buke) za pojedini životni prostor, prema standardu DIN 4109 tablica 8.

Zaštita od buke se označava sa Rw i izražava nivo prigušivanja buke izraženo u decibelima - dB.

 

Treba imati u vidu sledeće činjenice u vezi sa zvučnom zaštitom:
-    Zaštita od buke zavisi, osim vrste stakla i od kvaliteta postupka ugradnje stakla u prozor kao i kvaliteta ugradjnje prozora u zid,
-    Kvalitet i vrsta okova na prozoru mora biti odgovarajući sa potrebnim brojem zaključavanja,
-    Broj i položaj dihtunga na przoru takođe utiče na zvučnu izolativnost,
-    Asimetrična, deblja i lalminirana stakla imaju bolju zvučnu izolativnost,
-    Širi međustakleni prostor daje bolju zvučnu zaštitu.

 

Prema njemačkom standardu za zvučnu izolaciju DIN 4109 klase zvučne izolacije su navedene ispod:

SSK klasse

 

 

 

termoGLAS AKUSTEX izo stakla su proizivedena od stakala proizvođača GUARDIAN. Maksimalna zaštita od buke koja se može postići je 51 dB. Ova stakla su specijalne izrade i nemamo ih na zalihi uvijek a dostupna su na upit. Obzirom da su proizvedena od laminiranih stakala, ona imaju i  karakeristike zaštite od provable po EN normi. Sledeća tabela prikazuje kombinacije stakala poredane po koefiijentu zaštite od buke Rw.

akustex-tabela1

 

U sledećoj tabeli ćemo prikazati kombinacije stakala termoGLAS AKUSTEX koje imamo uvijek na zalihi.

 

U sledećim tabelama ćemo prikazati vrijednost prigušenja buke za pojedine vrste izo stakla. Vrijednosti su uzete na osnovu float stakala, a mogu se iskoristiti kao orjentaciona vrijednost za izbor stakla određenih zvučnih karakteristika.

Vrijednosti Rw, prigušenje buke u dB, za pojedine kompozicije izo stakla.

 

Vrijednosti Rw za izo staklo, pojedine kombinacije float stakla i širine lajsne.

 

Vrijednosti Rw za izo staklo, pojedine kombinacije lamistal i float stakla i širine lajsne.

Staklo/lajsna

6

9

12

14

15

16

18

20

27

331+4

34

33

34

35

35

35

35

36

37

331+5

34

33

34

35

35

35

35

36

37

331+6

33

32

33

34

34

34

34

35

36

331+8

36

35

36

37

37

37

37

38

39

331+10

38

37

38

39

39

39

39

40

41

332+4

34

33

34

35

35

35

35

36

37

332+5

34

33

34

35

35

35

35

36

37

332+6

33

32

33

34

34

34

34

35

36

332+8

36

35

36

37

37

37

37

38

39

332+10

38

37

38

39

39

39

39

40

41

 

Vrijednosti Rw za izo staklo, pojedine kombinacije lamistal i float stakla i širine lajsne.

Staklo/lajsna

6

9

12

14

15

16

18

20

27

331+331

35

34

35

36

36

36

36

37

38

331+332

35

34

35

36

36

36

36

37

38

331+441

38

37

38

39

39

39

39

40

41

331+442

38

37

38

39

39

39

39

40

41

331+551

39

38

39

40

40

40

40

41

42

331+552

39

38

39

40

40

40

40

41

42

441+441

37

36

37

38

38

38

38

39

40

441+442

37

36

37

38

38

38

38

39

40

441+551

40

39

40

41

41

41

41

42

43

441+552

40

39

40

41

41

41

41

42

43

551+551

39

38

39

40

40

40

40

41

42

551+552

39

38

39

40

40

40

40

41

42

 

Vrijednosti Rw za izo staklo, pojedine kombinacije lamistal i float stakla i širine lajsne.

Staklo/lajsna

6

9

12

14

15

16

18

20

27

441+4

36

35

36

37

37

37

37

38

39

441+5

36

35

36

37

37

37

37

38

39

441+6

36

35

36

37

37

37

37

38

39

441+8

37

36

37

38

38

38

38

39

40

441+10

38

37

38

39

39

39

39

40

41

442+4

35

35

36

37

37

37

37

38

39

442+5

36

35

36

37

37

37

37

38

39

442+6

36

35

37

37

37

37

37

38

39

442+8

37

36

37

38

38

38

38

39

40

442+10

38

37

39

39

39

39

39

40

41

 

Vrijednosti Rw za izo staklo, pojedine kombinacije lamistal i float stakla i širine lajsne.

Stakklo/lajsna

6

9

12

14

15

16

18

20

27

551+4

37

36

37

38

38

38

38

39

40

551+5

37

36

37

38

38

38

38

39

40

551+6

37

36

37

38

38

38

38

39

40

551+8

38

37

38

39

39

39

39

40

41

551+10

39

38

39

40

40

40

40

41

42

552+4

37

36

37

38

38

38

38

39

40

552+5

37

36

37

38

38

38

38

39

40

552+6

37

36

37

38

39

38

38

42

40

552+8

38

37

38

39

41

41

39

40

41

552+10

39

38

39

40

41

40

40

41

42

 

 Vrijednosti Rw za jedinice proizvedene sa UV resinom proizvođača KOMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH Pirmasens, Njemačka. termoGLAS ima attest za proizvodnju lamistala uz primjenu ovog medija koji ima izuzetne karakteristike u pogledu zaštite od provable kao i zaštite od buke.