Živinice
035 774-494
prodaja@termoglas-bih.com
Sarajevo
061 283 962
sarajevo@termoglas-bih.com

Brušenje stakla mašinski

Mašinsko brušenje stakla se zahtijeva onda kada je rub stakla vidljiv i onda kada je tolerancija dimenzija isporučenog stakla ispod 1 mm u odnosu na naručenu dužinu i širinu stakla.

Mašinsko brušenje stakla se radi na brusilici sa dijamantnim i grafitnim alatima uz upotrebu cerijum oxida  za brušenje i poliranje. Mašinsko brušenje ruba stakla može biti pravolinijsko i krivolinijsko. Krivolinijsko brušenje se može izvesti na CNC vođenom stroju ili na ručno vođenom stroju. Koja vrsta ovog brušenja će biti izabrana ovisi o dimenzijama stakla kao i izgledu i izahtjevima same linije koja se brusi.

STAKLO PO VAŠOJ MJERI

KALKULATORI