Živinice
035 774-494
prodaja@termoglas-bih.com
Sarajevo
061 283 962
sarajevo@termoglas-bih.com

Fazetiranje stakla

Fazetiranje je posebna vrsta brušenja stakla gjde se prednja površina stakla rubno brusi pod uglom. Fazetirati se mogu stakla debela 4 mm i više. Širina fazete je dimenzija od početka skošenja do ruba stakla.

sirina-fazete

Fazetirati se mogu stakla sa pravolinijskim i sa krivolinijskim stranicama. Kod krivolinijske fazete treba tražiti upit radi informacije o tehničkoj mogućnosti.

STAKLO PO VAŠOJ MJERI

KALKULATORI