Živinice
035 774-494
prodaja@termoglas-bih.com
Sarajevo
061 283 962
sarajevo@termoglas-bih.com

Transport i ugradnja stakla

Transport stakla se vrši specijalnim vozilima prilagođenim za tu namjenu. Kupcima koji imaju ugovor o snadbijevanju na dugoročnoj osnovi, staklo se dostavlja na adresu. Fizičkim licima i kupcima koji se povremeno pojavljuju, transport se ugovara svaki put. 

Transport gotovih proizvoda, uz ugovor o poslovnoj saradnji se vrši na ugovorenu adresu.

Transport gotovih proizvoda

Transport repromaterijala se vrši kamionima sa dizalicom koji mogu natovariti 6 sanduka stakla i na licu mjesta istovariti te sanduke. U principu, cijena repromaterijala je sa uključenim transportom ako se drugačije ne ugovori.

Ugradnja stakla na terenu je posao koji se također ugovara. Ne postoji cjenovnik ovih usluga i za svaki pojedinačni posao se pravi ponuda.

STAKLO PO VAŠOJ MJERI

KALKULATORI